17/10/2019 22:32:40

Algemeen

Onze kleuterschool biedt......
 • geborgenheid
 • individuele begeleiding
 • ervaringsgericht onderwijs
 • de eerste franse woordjes worden aangeleerd vanaf de 3de kleuterklas ... Flonflon Le mouton...
  Eerste contact met de Franse taal door middel van beeldende verhaaltjes,
  meeslepende liedjes en speelse muzische activiteiten
 • al spelend leren
 • samen plezier beleven
 • vrij kleuterinitiatief
 • zelfredzaamheid
 • ontdekkend leren
 • leeruitstappen
 • elkaar helpen
 • een heen-en-weerschriftje
 • optimale voorbereiding op het 1ste leerjaar
 • computer in de klas
 • digitaal schoolbord in de Vlindertuin
 • vitaminedag
 • grootoudersfeest
 • ...
Er zijn 7 instapmomenten voor 2,5-jarige kleuters:
 • na de grote vakantie.
 • na de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie.
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na Hemelvaartdag.
Geïnteresseerde ouders en kleuters kunnen steeds vrijblijvend een bezoekje brengen aan onze mooie kleuterklassen.
Inschrijvingen gebeuren bij het schoolhoofd.

Info

Wij kiezen voor een vlotte samenwerking tussen ouders en kleuterleidsters. Daarom kunnen ouders hun kinderen 's morgens tot aan het klasje brengen. Op deze manier is, indien nodig, een kort gesprekje met de leerkracht mogelijk. Er wordt ook gebruik gemaakt van een "heen-en-weerschrift". Dit is bedoeld om informatie door te spelen van school naar huis en omgekeerd.
Speciale aandacht wordt besteed aan de inrichting van onze klasjes zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen op gebied van kennis en motoriek. Ook zal de socio-emotionele ontwikkeling op de voet gevolgd worden.
Door het gebruik van ontwikkelingslijnen kan in het kleutervolgsysteeem de vooruitgang van de kleuter individueel geëvalueerd worden.
In de loop van de voorbije schooljaren werd hard gewerkt aan de inrichting van een kindvriendelijke speelplaats voor onze kleuters. Zo kunnen de kinderen tijdens de speeltijden naar hartelust fietsen, klimmen, glijden,...
Ook dit schooljaar gaan onze kleuters wekelijks turnen in de sporthal. Zoals vorig schooljaar gaat meester Marc deze lestijden lichamelijke opvoeding geven.

top
Contacteer ons | Copyright©2004 Gemeentelijke Basisschool Alken