Communicatie

We vinden het belangrijk dat onze ouders op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in onze school.
Onze school heeft een open karakter en ouders zijn steeds welkom voor een babbel met de juf of meester.

Via het online Ouderplatform houden we je op de hoogte van alle activiteiten en gebeurtenissen. Brieven, foto’s, filmpjes, inschrijvingen oudercontacten, rapporten, enz. komen persoonlijk toe via mail en via de app. Snel handig en goed voor het milieu.

In onze kleuterschool heeft iedere kleuter een eigen heen- en weerschriftje. Je vindt er per week een planning, liedjes, versjes en andere leuke weetjes.
De leerlingen van het lager onderwijs hebben een persoonlijk dagboek. Iedere maandag krijgen ze van hun juf of meester een dagboekblad met een volledig weekoverzicht (lessen, taken, activiteiten, uitstappen, …). Op deze manier leren onze kinderen plannen en houden we rekening met eventuele naschoolse activiteiten en hobby’s.