Ik voel me goed!


We willen van onze school een plek maken, waar kinderen zich goed in hun vel voelen. Waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze vertrouwen hebben in zichzelf, hun klasgenoten en de leerkrachten. Iedere maand werken we in het lager onderwijs samen rond eenzelfde thema. De juf of meester plant die maand enkele korte activiteiten rond dit thema.

We werken rond:

  • Respect voor iedereen! (omgaan met verschillen)
  • Onze klas, een (h)echte groep. (fijne klassfeer)
  • Pesten doet pijn! (samen pesten stoppen)
  • DigiSLIM (digitale communicatie)
  • ...

Samen groeien
Week tegen pesten
Voel me goed