Verlofdagen schooljaar 2023-2024


Eerste trimester
Vrijdag 29 september 2023 facultatieve verlofdag
Maandag 30 oktober 2023 t.e.m. zondag 5 november 2023 herfstvakantie
Woensdag 29 november 2023 pedagogische studiedag
Maandag 25 december 2023 t.e.m. zondag 7 januari 2024 kerstvakantie
Tweede trimester
Vrijdag 19 januari 2024 pedagogische studiedag
Maandag 12 februari 2024 t.e.m. zondag 18 februari 2024 krokusvakantie
Maandag 11 maart 2024 pedagogische studiedag
Maandag 1 april 2024 t.e.m. zondag 14 april 2024 paasvakantie
Derde trimester
Woensdag 1 mei 2024 dag van de arbeid
Donderdag 9 mei 2024 Hemelvaartsdag
Vrijdag 10 mei 2024 brugdag
Maandag 20 mei 2024 Pinkstermaandag

Het schooljaar eindigt op vrijdag 28 juni 2024 om 12.05u.
De zomervakantie begint op maandag 1 juli 2024.