Verlofdagen schooljaar 2021-2022


Eerste trimester
Vrijdag 1 oktober 2021 facultatieve verlofdag
Woensdag 27 oktober 2021 pedagogische studiedag
Maandag 1 november 2021 t.e.m. zondag 7 november 2021 herfstvakantie
Donderdag 11 november 2021 wapenstilstand
Maandag 27 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022 kerstvakantie
Tweede trimester
Maandag 28 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022 krokusvakantie
Maandag 21 maart 2022 facultatieve verlofdag
Maandag 4 april 2022 t.e.m. maandag 18 april 2022 paasvakantie
Derde trimester
Maandag 2 mei 2022 pedagogische studiedag
Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag
Vrijdag 27 mei 2022 brugdag
Maandag 6 juni 2022 Pinkstermaandag

Het schooljaar eindigt op donderdag 30 juni 2022 om 12.05u.
De zomervakantie begint op vrijdag 1 juli 2022.