Wie zijn wij?

Gemeentelijke Basisschool De B@S!S

Als basisschool beschikt onze school over een afdeling kleuteronderwijs en afdeling lager onderwijs.
Onze school behoort tot het gesubsidieerd officieel onderwijs nl. de Onderwijskoepel Van Steden en Gemeenten vzw. (OVSG vzw)
Gemeentelijk onderwijs staat voor kwaliteitsvol onderwijs en is toegankelijk voor iedereen.
De leerlingen van het lager onderwijs hebben de vrije keuze tussen de 6 officiële godsdiensten en zedenleer.
Gedurende 2 lestijden per week volgen de leerlingen hun specifieke geloofsovertuiging.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe schoolvisie. In dit loop van dit schooljaar plaatsen we deze online.De Basis
OVSG